Pořad bohoslužeb v říjnu 2018

  1.10.2018 pondělíPamátka sv. Terezie od Dítěte Ježíše mše sv. nebude
  2.10.2018 úterýPamátka svatých andělů strážných   mše sv. nebude
  3.10.2018 středa   18.00 h Za zemřelého Václava Macha, manželku, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  4.10.2018 čtvrtek Památka sv. Františka z Assisi18.00 h Na poděkování a osvícení Duchem svatým
  5.10.2018 pátek   18.00 h Za zemřelou Kateřinu Kotačkovu, manžela a živou i zemřelou rodinu
  6.10.2018 sobotaPřipomínka sv. Bruna, kněze 18.00 h Za zemřelou Anežku Gottvaldovu, manžela, sourozence a rodiče
  7.10.2018 neděle27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
  8.10.2018 pondělí   18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
  9.10.2018 úterýPřipomínka sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků a připomínka sv. Jana Leonardiho, kněze   mše sv. nebude
  10.10.2018 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  11.10.2018 čtvrtek Připomínka sv. Jana XXIII., papeže 18.00 h Za nemocnou osobu
  12.10.2018 pátekPřipomínka sv. Radima, biskupa18.00 h Za Ludmilu a Josefa Radochovy, dceru, syna a zetě
  13.10.2018 sobota   18.00 h Za zemřelého Josefa Pavelku, bratra a zemřelé rodiče
  14.10.2018 neděle28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
  15.10.2018 pondělí Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve18.00 h Za Františka Žajdlíka, manželku, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
  16.10.2018 úterýPřipomínka sv. Hedviky, řeholnice a připomínka sv. Markéty Maria Alacoque, panny   mše sv. nebude
  17.10.2018 středaPamátka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  18.10.2018 čtvrtek Svátek sv. Lukáše, evangelisty 18.00 h Za zemřelou Marii Hyrákovu, bratra a rodiče
  19.10.2018 pátekPřipomínka sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněze a druhů, mučedníků a připomínka sv. Pavla od Kříže, kněze18.00 h Za zemřelé Františku a Františka Libosvárovy a živou rodinu
  20.10.2018 sobota   18.00 h Za zemřelého manžela a rodiče z obou stran
  21.10.2018 neděle29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
  22.10.2018 pondělí Připomínka sv. Jana Pavla II., papeže18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  23.10.2018 úterý Připomínka sv. Jana Kapistránského, kněze   mše sv. nebude
  24.10.2018 středaPřipomínka sv. Antonína Marie Klareta, biskupa 15.00 h Pohřeb zemřelé Vlasty Vlkové
  25.10.2018 čtvrtek   18.00 h Za stavitele kostela D.P. Antonína Mana a všechny duchovní správce naší farnosti
  26.10.2018 pátek   18.00 h Za zemřelou Annu Kotačkovu, manžela, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
  27.10.2018 sobota   18.00 h Za vojíny z naší obce padlé během první světové války
  28.10.2018 neděle Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA9.00 h Za farníky
  29.10.2018 pondělí Připomínka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice18.00 h Za Františka Matuštíka, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
  30.10.2018 úterý     mše sv. nebude
  31.10.2018 středaPřipomínka sv. Wolfganga, biskupa 18.00 h Za zemřelého Františka Radocha, dvoje zemřelé rodiče a ochranu Panny Marie