Oznamy pro farnost 11.8.2018

19.neděle v mezidobí

 Svátostné manželství uzavřou dne 18. 8. 2018 v Blatnici pod Sv. Ant. v kapli sv. Antonína snoubenci: Jaroslav Štefánek,   bydlištěm Blatnice p. Sv. Ant. 803 a Veronika Pospíšilová,   bydlištěm Ostrožská Lhota 246      

Žádám biřmovance, aby se domluvili na schůzce se mnou ještě během prázdnin. Musíme doplnit údaje, které nejsou na přihlášce kompletní a pokud ještě neodevzdali dopis otci arcibiskupovi, aby jej při té příležitosti přinesli. V pátek 7. září po večerní mši svaté bych se ještě chtěl s biřmovanci setkat na jednu přednášku a případně zkoušku na obřad udělování svátosti biřmování.

Poděkování patří ing.Martinu Budařovi a jeho firmě za práce provedené při opravách kostela jak uvnitř, tak i na vnějších opravách chodníků a bezbariérovém přístupu.

Na přání otce děkana Říhy Vám posílám informace o autobusu, který objednal na pouť rodin na Svatém Hostýně 25. 8. 2018. Autobus bude zdarma a vyzvedne poutníky nejprve v Uherském Hradišti na autobusovém nádraží v 7.00 hod. a postupně objede některé další farnosti. Návrat se předpokládá kolem 19 hodiny. Počet poutníků, prosím, nahlašte na děkanátu do 20. 8. 2018.