Oznamy pro farnost 19.8.2018

20.neděle v mezidobí

V sobotu 15.září od 14.oo do 18.oo hodin se uskuteční sraz tříkrálových koledníků z celé olomoucké arcidiecéze v Kunovicích – (areál jízdy králů). Bylo by dobré, kdyby se zúčastnily i děti z naší farnosti. Mohou jít i ti nejmenší, ale s doprovodem rodičů. Přihlaste se u paní Františky Malůšové nebo Bartoňkové. Další informace budou ještě upřesněny.

Pan rektor a bohoslovci ze semináře děkují za obětní stůl a ambon, který jsme jim věnovali a nabízí foto semináře s modlitbou, které najdete v předsíni kostela.

Tuto neděli se koná sbírka na opravy našeho kostela.