Oznamy pro farnost 26.8.2018

21.neděle v mezidobí

Při sbírce na opravy kostela minulou neděli se vybralo 19 389,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Příští neděli by měla být farní kavárna.

V pondělí 3.září při mši svaté v 18.00 hodin budou na začátku nového školního roku požehnány dětem aktovky a další školní pomůcky, které si přinesou. Požehnání je prosbou k Duchu svatému, aby vše, co je v nadcházejícím školním roce potká, prohloubilo jejich dobrý vztah k Bohu a k druhým lidem. Je to prosba i za moudré a dobré učitele a správné porozumění tomu, co nás čeká v příštích měsících nového školního roku.