FARNÍ DEN 16.9.2018

FARNÍ DEN 16.9.2018

Pozvánka

na FARNÍ DEN,

který se bude konat

v neděli 16.9.2018 ve 14,30 h na farním dvoře.