Oznamy pro farnost 16.9.2018

24.neděle v mezidobí

V pondělí 17.září 2018 začíná vyučování náboženství na základní škole. Rozvrh hodin najdete na vývěsce i na farních stránkách. Všimněte si však změny v rozvrhu týkající se středy.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

V sobotu budou mít biřmovanci možnost přistoupit ke svátosti smíření od 15.oo hodin.

V neděli bude udělovat svátost biřmování při mši svaté v 10.oo hodin otec biskup Mons.Antonín Basler.

Nezisková organizace Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Uherské Hradiště hledá dobrovolníky pro své dobrovolnické programy zaměřující se na pomoc osamoceným seniorům, osobám se zdravotním postižením a rodinám s dětmi. Náplní činnosti dobrovolníka mohou být návštěvy klientů Domova pro seniory či Domova pro osoby se zdravotním postižením či doučování nebo trávení volného času s dětmi ze sociálně slabých rodin. Kontakty a další informace naleznete na stránkách www.maltezskapomoc.cz

Tuto neděli jste všichni zváni na farní den od 14.3o hodin na dvoře fary. Kdo by napekl buchty, budou vítány.

Poděkování patří všem, kteří se zapojili do přípravy farního dne a úklidu farního dvora.

Svátost manželství si dne 29. 9. 2018 v kostele v Polešovicích udělí Stanislav Horák z Ostrožské Lhoty a Eva Hlaváčková z Polešovic.