Oznamy pro farnost 23.9.2018

25.neděle v mezidobí

V příštím týdnu bude vyučování náboženství pouze v pondělí. Další vyučování náboženství bude až ve středu 3.října 2018. Rozvrh hodin a učebny najdete na vývěsce i na farních stránkách.

V neděli bude udělovat svátost biřmování při mši svaté v 10.oo hodin otec biskup Mons.Antonín Basler.

Tuto neděli se koná sbírka na opravy našeho kostela.

Poděkovat bych chtěl vám všem, kteří jste se jakkoli zapojili do přípravy biřmování.

V době mé nepřítomnosti se můžete obracet na farní úřad v Hluku.

Farní úřad Hluk tel: 572 58 14 81

P.Josef Janek tel: 731 40 20 30