Oznamy pro farnost 30.9.2018

26.neděle v mezidobí

Vyučování náboženství bude až ve středu 3.října 2018. Rozvrh hodin a učebny najdete na vývěsce i na farních stránkách.

Poděkovat bych chtěl vám všem, kteří jste se jakkoli zapojili do přípravy biřmování.

V době mé nepřítomnosti se můžete obracet na farní úřad v Hluku.

Farní úřad Hluk tel: 572 58 14 81

P.Josef Janek tel: 731 40 20 30