Oznamy pro farnost 7.10.2018

27. neděle v mezidobí

Tuto neděli jste všichni zváni do farní kavárny v Pastoračním domě.

V pondělí od 16.oo hodin se můžete zúčastnit setkání seniorů v Pastoračním domě.

V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Marie darovaly na potřeby kostela 2 010,- Kč. Ludmily 4 660,- Kč.

Na opravy kostela před 14 dny se vybralo 27 825,- Kč.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Vedoucí z Antonínova léta a Matice svatoantonínská zvou nejen děti a mládež na Svatý Antonínek, kde se bude v sobotu 13.října od 15.oo hodin konat společná modlitba růžence. Růženec se pomodlíme tak trochu netradičně – zážitkově. A určitě zbude čas i na nějakou hru. Setkání se koná v rámci misijní aktivity „milion dětí se modlí růženec“.