Letošní výroční mše svatá k úmrtí P. Šuránka se bude konat 6. listopadu

Letošní výroční mše svatá k úmrtí P. Šuránka se bude konat 6. listopadu

Služebník Boží P. Antonín Šuránek zasvětil svůj život výchově kněží a zemřel v pověsti svatosti. To byl jeden z důvodů, proč se kněží od roku 2007 scházejí poblíž jeho hrobu v rodné Ostrožské Lhotě a prosí za vlastní posvěcení a nová duchovní povolání.

V tomto roce se kněží a věřící sejdou v kostele sv. Jakuba Staršího v Ostrožské Lhotě v úterý 6. listopadu 2018. Společná modlitba začne v 16.00 hodin Korunkou k Božímu milosrdenství a bude následovat mše svatá a adorace. Po bohoslužbě navštívíme hrob P. Šuránka na nedalekém hřbitově.

„Kněžský život bude jistě
ustavičná modlitba,
ustavičná práce,
ustavičná oběť.

Mše svatá je
ustavičná pomoc k tomu!"

P. Antonín Šuránek