Oznamy pro farnost 14.10.2018

28. neděle v mezidobí

V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Příští neděli se koná sbírka na misie.

Svátost manželství před Bohem uzavřou v sobotu 27. 10. 2018 v Březové u Uherského Brodu pan Roman Kapusta z Ostrožské Lhoty a paní Karla Semenková z Ostrožské Lhoty.