Pořad bohoslužeb v listopadu 2018

  1.11.2018 čtvrtek Slavnost VŠECH SVATÝCH18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  2.11.2018 pátekVzpomínka NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ18.00 h Za všechny zemřelé
3.11.2018 sobota Připomínka sv. Martina de Porres, řeholníka18.00 h Za zemřelého manžela, dvoje zemřelé rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
  4.11.2018 neděle31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
  5.11.2018 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  6.11.2018 úterý   16.00 h  Za nová kněžská a řeholní povolání
  7.11.2018 středa   18.00 h Za nemocného manžela
  8.11.2018 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Vlastu Vaňkovu, manžela a dvoje zemřelé rodiče
  9.11.2018 pátekSvátek Posvěcení lateránské baziliky 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za 50 let manželství s prosbou o ochranu Panny Marie do dalších dnů života pro celou rodinu
  10.11.2018 sobotaPamátka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve14.30 h Pohřeb zemřelé Vlastimily Kůřilové
11.11.2018 neděle32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
  12.11.2018 pondělí Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka18.00 h Za zemřelou Ludmilu Kapinusovu, manžela a celou rodinu
  13.11.2018 úterýPamátka sv. Anežky České, panny   mše sv. nebude
  14.11.2018 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  15.11.2018 čtvrtek Připomínka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve 18.00 h Za zemřelé manžele Marii a Stanislava Kaňovy, Zdeňku Zemkovu a Boží ochranu pro celou živou rodinu
  16.11.2018 pátekPřipomínka sv. Markéty Skotské a připomínka sv. Gertrudy, panny 18.00 h Za dar zdraví a ochranu Panny Marie
  17.11.2018 sobotaPamátka sv. Alžběty Uherské, řeholnice18.00 h Za zemřelého Milana Miroše
  18.11.2018 neděle33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 hZa farníky
  19.11.2018 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  20.11.2018 úterý     mše sv. nebude
  21.11.2018 středaPamátka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
  22.11.2018 čtvrtek Památka sv. Cecílie, panny a mučednice18.00 h Za zemřelého Oldřicha Maluše, dceru, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  23.11.2018 pátekPřipomínka sv. Klementa I., papeže a mučedníka a připomínka sv. Kolumbána, opata18.00 h Za P. Antonína Dominika a dvoje rodiče
  24.11.2018 sobotaPamátka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků 14.30 h Pohřeb zemřelého Františka Kapinuse
  25.11.2018 neděle Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE9.00 h Za farníky
  26.11.2018 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  27.11.2018 úterý     mše sv. nebude
  28.11.2018 středa   18.00 h Za rodiče Miklíčkovy, Hanáčkovy a živou i zemřelou rodinu
  29.11.2018 čtvrtek   18.00 h Za zemřelé dárce
  30.11.2018 pátekSvátek sv. Ondřeje, apoštola18.00 h Za rodinu Zásmětovu a dvoje rodiče