Pořad bohoslužeb v prosinci 2018

  1.12.2018 sobotaPřipomínka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka18.00 h Za dar zdraví, ochranu Boží, Panny Marie a andělů strážných
  2.12.2018 neděle1. NEDĚLE ADVENTNÍ9.00 hZa farníky
  3.12.2018 pondělíPamátka sv. Františka Xaverského6.30 h Za živou a zemřelou rodinu Malůšovu s poděkováním za 70 let života
  4.12.2018 úterýPřipomínka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve   mše sv. nebude
  5.12.2018 středa   6.30 hNa úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  6.12.2018 čtvrtek Připomínka sv. Mikuláše, biskupa 18.00 h Za zemřelého manžela a rodiče z obou stran
  7.12.2018 pátekPamátka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve18.00 h Za zemřelou Janu Hlaváčovu
  8.12.2018 sobotaSlavnost PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
  9.12.2018 neděle2. NEDĚLE ADVENTNÍ 9.00 h Za farníky
  10.12.2018 pondělí   6.30 h Za zemřelou matku a celou živou i zemřelou rodinu
  11.12.2018 úterý Připomínka sv. Damasa I., papeže; Adorační den farnosti 18.00 h   Za zemřelé dárce
  12.12.2018 středa Připomínka Panny Marie Guadalupské6.30 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  13.12.2018 čtvrtek Památka sv. Lucie, panny a mučednice18.00 h Za Ludmilu Bachanovu, rodiče, bratra, Františku Žajdlíkovu a celou živou i zemřelou rodinu
  14.12.2018 pátekPamátka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve18.00 h Za zemřelou rodinu
  15.12.2018 sobota   18.00 h Za zemřelé Marii a Vladislava Žajdlíkovy, dvoje zemřelé rodiče a celou živou i zemřelou rodinu
  16.12.2018 neděle3. NEDĚLE ADVENTNÍ 9.00 h Za farníky
  17.12.2018 pondělí Výroční den narození papeže Františka 6.30 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  18.12.2018 úterý     mše sv. nebude
  19.12.2018 středa   6.30 h Za zemřelé rodiče a prarodiče Žajdlíkovy a duše v očistci
  20.12.2018 čtvrtek   18.00 h Za zemřelou Evu Sovadinovu, otce a živou i zemřelou rodinu
  21.12.2018 pátekPřipomínka sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve18.00 h Za zemřelého Františka Těthala, manželku a živou i zemřelou rodinu
  22.12.2018 sobota   18.00 h Za zemřelou Boženu a Františka Lopatovy, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
  23.12.2018 neděle4. NEDĚLE ADVENTNÍ 9.00 h Za farníky
  24.12.2018 pondělíDoba vánoční14.00 h Za děti, mládež a rodiny z farnosti
      22.00 h Za dobrodince
  25.12.2018 úterý Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 9.00 h Za farníky
  26.12.2018 středa Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 9.00 h Za mládence z farnosti
  27.12.2018 čtvrtek Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty18.00 h Za zemřelé dárce
  28.12.2018 pátekSvátek sv. Mláďátek, mučedníků 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  29.12.2018 sobotaPřipomínka sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka18.00 h Za zemřelou Boženu Vlkovu, manžela, syna, rodinu Tvrdíkovu a dar zdraví
  30.12.2018 neděleSvátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa9.00 h Za farníky
  31.12.2018 pondělí   17.00 h Na poděkování za dary uplynulého roku