Oznamy pro farnost 21.10.2018

29. neděle v mezidobí

Tuto neděli se koná sbírka na misie.

V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se pod organizací ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE zúčastnili úklidu hřbitova a okolí kostela.

Příští neděli 28. října oslavíme 110. výročí posvěcení našeho kostela.

Při této příležitosti se bude konat sbírka na opravy našeho kostela.

Ráno 28.října v 9.oo hodin, než začne mše svatá, vzpomeneme u pomníku padlých na vojáky z naší obce, kteří položili svůj život v první světové válce a i jejich zásluhou mohla vzniknout naše samostatná republika.

Dušičková pobožnost bude v neděli 28.října ve 14.oo hodin. Nejprve vzpomeneme na naše zemřelé bohoslužbou v kostele. Potom se půjdeme pomodlit ke kněžskému hrobu na hřbitov.

Odpustky pro duše v očistci: Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno získat po splnění tří podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.