Archiv kalendáře za rok 2020

LEDEN 2020

01.01.2020středaSlavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
01.01.2020středaSvětový den modliteb za mír
03.01.2020pátekPrvní pátek v měsíci
03.01.2020 pátekNávštěva nemocných
03.01.2020 pátekZkouška scholičky v 16,30 h
03.01.2020 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
03.01.2020pátek Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.01.2020 sobotaTříkrálová sbírka
05.01.2020 neděle2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
06.01.2020 pondělíSlavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
06.01.2020 pondělíŽehnání vody, křídy a kadidla
10.01.2020 pátekZkouška scholičky v 16,30 h
10.01.2020 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
12.01.2020 neděleSvátek Křtu Páně
17.01.2020 pátekZkouška scholičky v 16,30 h
17.01.2020 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
18.01.-25.01.2020sobota - sobotaTýden modliteb za jednotu křesťanů
19.01.2020 neděle2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
24.01.2020 pátekZkouška scholičky v 16,30 h
24.01.2020 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi
26.01.2020 neděle3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
31.01.2020pátekSvětový den pomoci malomocným
31.01.2020 pátekZkouška scholičky v 16,30 h
31.01.2020 pátekMše svatá pro rodiny s dětmi

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

Úklid kostela

Lektoři

ÚNOR 2020

02.02.2020 neděleSVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
03.02.2020pondělí Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
07.02.2020pátekPrvní pátek v měsíci
09.02.2020 neděle5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
11.02.2020úterýSvětový den nemocných
16.02.2020 neděle6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
22.02.2020sobotaCelosvětový svátek skautek
23.02.2020 neděle7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
23.02.2020neděleSbírka Haléř svatého Petra
26.02.2020 středaPOPELEČNÍ STŘEDA
26.02.2020 středaDen přísného postu
29.02.2020sobotaDiecézní pouť – Přijetí katechumenů mezi čekatele křtu – katedrála

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

BŘEZEN 2020

01.03.2020 neděle1. NEDĚLE POSTNÍ
03.03.2020úterý Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
06.03.2020pátekPrvní pátek v měsíci
08.03.2020 neděle2. NEDĚLE POSTNÍ
15.03.2020 neděle3. NEDĚLE POSTNÍ
19.03.2020 čtvrtekSlavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
20.03.-22.03.2020 čtvrtekPostní duchovní obnova Matice svatoantonínské na Velehradě (povede P. Adam Rucki, biskupský vikář pro péči o duchovní povolání v ostravsko-opavské diecézi)
21.03.2020sobotaMezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace
22.03.2020 neděle4. NEDĚLE POSTNÍ
22.03.2020 neděleSvatojosefská pouť mužů – Svatý Hostýn
25.03.2020 středaSlavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
25.03.2020 středaDen modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
29.03.2020 neděle5. NEDĚLE POSTNÍ

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

DUBEN 2020

03.04.2020pátekPrvní pátek v měsíci
03.04.2020pátek Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.04.2020 sobotaSetkání mládeže v děkanátech
05.04.2020 neděleKVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
07.04.2020úterýSvětový den zdraví
09.04.2020čtvrtekZELENÝ ČTVRTEK
10.04.2020pátekVELKÝ PÁTEK
10.04.2020pátekDen přísného postu
10.04.-11.04.2020pátek - sobotaDary na Boží hrob v Jeruzalémě
11.04.2020sobotaBÍLÁ SOBOTA
12.04.2020neděleSlavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
12.04.2020neděleSbírka na Kněžský seminář AO
19.04.2020neděle2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
25.04.2020sobotaPouť hasičů (XXVII.) - Svatý Hostýn
26.04.2020neděle3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

KVĚTEN 2020

01.05.2020pátekPrvní pátek v měsíci
03.05.2020neděle4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
03.05.2020neděleSbírka na křesťanská média
03.05.2020nedělePouť bohoslovců za povolání (XIII.) - Svatý Hostýn
03.05.2020neděleDen modliteb za povolání k duchovnímu stavu
03.05.2020neděle Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
06.05.2020středaDiecézní pouť – Městská pouť ke sv. Janu Sarkanderovi v katedrále v Olomouci
09.05.2020sobotaDiecézní pouť ke sv. Janu Sarkandrovi v katedrále v Olomouci
10.05.2020neděle5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
10.05.2020neděleSvátek matek
10.05.2020nedělePouť podnikatelů (XVIII.) - Svatý Hostýn
12.05.2020úterýMezinárodní den ošetřovatelek
17.05.2020neděle6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
17.05.2020neděleDen modliteb za pronásledované křesťany ve světě
17.05.2020nedělePouť včelařů (XVIII.) - Svatý Hostýn
21.05.2020čtvrtekSlavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
21.05.2020čtvrtekZačíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
22.05.2020pátekZačíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
23.05.2020sobotaPouť děkanátu Uherské Hradiště za obnovu rodin a kněžská povolání
24.05.2020neděle7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
24.05.2020neděleDen modliteb za církev v Číně
24.05.2020neděleDen modliteb za sdělovací prostředky
25.05.2020pondělíMezinárodní den ztracených dětí
31.05.2020neděleSlavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
31.05.2020neděleSbírka na církevní školy v diecézi

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

ČERVEN 2020

01.06.2020pondělíMezinárodní den dětí
03.06.2020středa Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.06.2020čtvrtekSvátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
05.06.2020pátekPrvní pátek v měsíci
05.06.2020pátekSvětový den životního prostředí
06.06.2020sobotaPouť lékařů a zdravotníků (X.) - Svatý Hostýn
07.06.2020neděleSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
11.06.2020čtvrtekSlavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ
13.06.2020sobotaPamátka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
14.06.2020neděle11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
16.06.2020úterýDiecézní pouť – Pouť kněží za vlastní posvěcení – Svatý Hostýn
19.06.2020pátekSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
20.06.2020sobotaDiecézní pouť – Svěcení jáhnů – katedrála
21.06.2020neděle12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
26.06.2020pátekMezinárodní den boje proti narkomanii
27.06.2020sobotaDiecézní pouť – Svěcení kněží – katedrála
28.06.2020neděle13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
29.06.2020pondělíSlavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

ČERVENEC 2020

03.07.2020pátekPrvní pátek v měsíci
03.07.2020pátek Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
05.07.2020neděleSlavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké
05.07.2020neděleNárodní pouť – Velehrad – sv. Cyril a Metoděj
12.07.2020neděle15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
12.07.-17.07.2020neděle - pátekAntonínovo léto 2020
19.07.2020neděle16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
26.07.2020neděle17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

SRPEN 2020

02.08.2020neděle18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
03.08.2020pondělí Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
07.08.2020pátekPrvní pátek v měsíci
09.08.2020neděle19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
15.08.2020sobotaSlavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
15.08.2020sobotaTitulární slavnost Nanebevzetí Panny Marie – Svatý Hostýn
16.08.2020neděle20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
16.08.2020neděleHlavní pouť – Svatý Hostýn
22.08.2020sobotaMezinárodní den obětí náboženského násilí
22.08.2020sobotaPouť pedagogů (XII.) - Svatý Hostýn
23.08.2020neděle21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
23.08.2020neděleTradiční orelská pouť – Svatý Hostýn
29.08.2020sobotaArcidiecézní pouť rodin s dětmi a dětská pouť na konci prázdnin – Svatý Hostýn
30.08.2020neděle22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

ZÁŘÍ 2020

03.09.2020čtvrtek Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.09.2020pátekPrvní pátek v měsíci
05.09.2020sobotaMuklovská pouť (XXVIII.) - Svatý Hostýn
06.09.2020neděle23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
06.09.2020nedělePouť členů Matice svatohostýnské – Svatý Hostýn
08.09.2020úterýMezinárodní den gramotnosti
13.09.2020neděle24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
16.09.2020středaDen církevních škol
20.09.2020neděle25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
20.09.2020neděleMezinárodní den neslyšících
21.09.2020pondělíMezinárodní den míru
27.09.2020neděle26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
28.09.2020pondělíNárodní pouť – Stará Boleslav – sv. Václav

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

ŘÍJEN 2020

01.10.2020čtvrtekMezinárodní den hudby
02.10.2020pátekPrvní pátek v měsíci
03.10.2020sobota Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.10.2020neděle27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
10.10.-11.10.2020sobota - neděleDušičková pouť – Svatý Hostýn
11.10.2020neděle28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
16.10.2020pátekSvětový den výživy
17.10.2020sobotaSvatohubertská pouť (XXII.) - Svatý Hostýn
18.10.2020neděle29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
18.10.2020neděleDen modliteb za misie
18.10.2020neděleSbírka na misie
25.10.2020neděleSlavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

LISTOPAD 2020

01.11.2020neděleSlavnost VŠECH SVATÝCH
01.11.2020neděleMožnost získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé
03.11.2020úterý Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
06.11.2020pátekPrvní pátek v měsíci
08.11.2020neděle32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
08.11.2020neděleSbírka na Charitu
13.11.2020pátekMezinárodní den nevidomých
15.11.2020neděle33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
15.11.2020neděleSvětový den chudých
15.11.2020neděleDen bible
17.11.2020úterýMezinárodní den studentstva
22.11.2020neděleSlavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
29.11.2020neděle1. NEDĚLE ADVENTNÍ

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

PROSINEC 2020

01.12.2020úterýSvětový den boje proti AIDS
03.12.2020čtvrtek Modlitební setkání u hrobu P.Šuránka
04.12.2020pátekPrvní pátek v měsíci
10.12.2020čtvrtekDen lidských práv
31.12.2020čtvrtekDěkovná pobožnost na konci roku – Svatý Hostýn

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí

LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC

Vysvětlivky

Slavnosti a svátky Pravidelné akce ve farnosti Ostatní akce ve farnosti Brigády, zkoušky,...
Významné dny, sbírky, apod. Akce na kopci sv. Antonína Matice svatoantonínská Akce v okolí