Oznamy pro farnost 28.10.2018

30. neděle v mezidobí

Tuto neděli 28.října v 9.oo hodin, než začne mše svatá, vzpomeneme u pomníku padlých na vojáky z naší obce, kteří položili svůj život v první světové válce.

Dušičková pobožnost bude tuto neděli 28.října ve 14.oo hodin. Nejprve vzpomeneme na naše zemřelé bohoslužbou v kostele. Potom se půjdeme pomodlit ke kněžskému hrobu na hřbitov.

Odpustky pro duše v očistci: Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno získat po splnění tří podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Tuto neděli 28. října také oslavíme 110. výročí posvěcení našeho kostela.

Při této příležitosti se koná sbírka na opravy našeho kostela.

Na tento pátek připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii.

V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Při sbírce na misie minulou neděli se vybralo 8 881,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Příští neděli se koná sbírka na CHARITU.