Oznamy pro farnost 4.11.2018

31. neděle v mezidobí

V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Při sbírce na opravy kostela minulou neděli se vybralo 22 740,-- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Tuto neděli se koná sbírka na CHARITU.

Chtěl bych poděkovat všem záchranářům, kteří se angažovali do úklidu Pastoračního domu po katastrofální záplavě.

První zkouška na vánoční divadlo proběhne v pondělí 5. listopadu v 17,00 hodin u Radochů v bývalé hospůdce.

V úterý 6. listupadu v 16,00 hodin se koná setkání kněží a ctitelů P. Antonína Šuránka při mši svaté a následuje modlitba u kněžského hrobu.

V sobotu 17. listopadu se u nás ve sportovní hale uskuteční turnaj ve vybíjené, který pořádá mládež z děkanátu. Přihlašování a další informace najdete na webu farnosti. Jden tým už se začal tvořit, kdobych se chtěl přidat, ať se přihlásí u Mirka Páče.

Kluci z 1. stupně ZŠ jsou zváni 7. - 9. 12. na víkendovku v Horním Němčí. Přihlášky a další informace dostanou v náboženství.

Kdo by si chtěl koupit stolní kalendář na rok 2019, může u paní Malušové Fr. nebo paní Bartoňkové L., do 11. listopadu.