Kněží se poblíž hrobu P. Šuránka modlili za vlastní posvěcení

Kněží se v blízkosti hrobu P. Šuránka, který svůj život zasvětil výchově kněžského dorostu, modlili za vlastní posvěcení a nová duchovní povolání. Mši svatou sloužil Mons. Vojtěch Šíma, biskupský delegát pro stálou pastoraci kněží.

Ke korunce Božího milosrdenství, mši svaté, adoraci a modlitbě u hrobu se přidalo pár desítek věřících, kteří se Ostrožské Lhotě sešli u příležitosti 36. výročí úmrtí služebníka Božího P. Antonína Šuránka.

V archivu televize Noe je ke zhlédnutí krátká reportáž z Noevin zde (od 7:19 min)

Máte osobní vzpomínky na P. Antonína Šuránka?
Oslovil Vás jeho příkladný život?
Předkládáte své prosby Bohu skrze P. Šuránka?

Podělte se o své svědectví. Jedině tak bude jeho odkaz stále živý.

Adresa: Matice svatoantonínská, z.s.
Blatnice pod Svatým Antonínkem 27
696 71

E-mail: Maticesvatoantoninska@seznam.cz

Mobil: 731 402 196

Služebník Boží P. Antonín Šuránek (29. 5. 1902 Ostrožská Lhota - 3. 11. 1982 Petřkovice, pohřben v Ostrožské Lhotě) Kněz, dlouholetý spirituál olomouckého kněžského semináře.

V letech 1951 - 55 bezdůvodně obviněn a internován v klášteře v Želivě. Opakovaně mu byl odebírán státní souhlas pro vykonávání kněžské služby. Tvrdě pracoval i jako dělník v cementárně ve Štranberku.

Po celý svůj život se snažil o posvěcení kopce sv. Antonína na Blatnické hoře. V určité roky zde i bydlel. Pořádal duchovní promluvy pro všechny věkové kategorie, pro mnohé se stal vyhledávaným zpovědníkem a duchovním rádcem.

Zemřel v pověsti svatosti. Přátelé, žáci a lidé z jeho okolí začali shromažďovat dokumenty týkající se jeho osobnosti a usilovat o jeho kanonizaci. Po úspěšném kanonizačním procesu v olomoucké diecézi byl materiál zaslán do Vatikánu, který jeho platnost roku 2000 potvrdil.