Oznamy pro farnost 11.11.2018

32. neděle v mezidobí

V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Při sbírce na CHARITU minulou neděli se vybralo 9 597,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Děkuji všem, kteří se zapojili v úterý do přípravy setkání u příležitosti vzpomínky na P.Antonína Šuránka.

Příští neděli se koná sbírka na opravy našeho kostela a vytopeného Pastoračního domu.