Slavnost Matky Boží, Panny Marie - Světový den modliteb za mír

Slavnost Matky Boží, Panny Marie - Světový den modliteb za mír

1. ledna si Církev připomíná Slavnost Matky Boží, Panny Marie.

Na stejný den připadá i Světový den modliteb za mír.

Poselství Benedikta XVI. k Světovému dni míru si můžete přečíst zde

Modlitba za mír

Modlím se k Tobě,
Tvůrce přírody i člověka, pravdy a krásy!
Slyš můj hlas
– vždyť je to hlas všech obětí všech válek
a všeho násilí mezi jednotlivými národy;
slyš můj hlas, když Tě prosím
a vlož do srdcí všech lidí moudrost míru, sílu spravedlnosti
a radost ze společenství;
slyš můj hlas - vždyť mluvím jménem mnoha lidí v každé zemi
a v každé epoše dějin, kteří nechtějí válku
a jsou připraveni kráčet cestami míru;
slyš můj hlas a uděl nám rozumnost a sílu,
abychom vždy dokázali odpovědět na nenávist láskou,
na spravedlnost naprostou věrností spravedlnosti,
na bídu sebezáporem,
na válku mírem.
Bože, slyš můj hlas
a uděl světu svůj trvalý pokoj a mír!

blahoslavený Jan Pavel II.