Oznamy pro farnost 18.11.2018

33. neděle v mezidobí

V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Tuto neděli se koná sbírka na opravy našeho kostela a vytopeného Pastoračního domu.

Příští neděli po mši svaté se koná obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu.

Prosím, aby se členové farní rady sešli příští neděli po mši svaté.