Oznamy pro farnost 25.11.2018

Slavnost Ježíše Krista Krále

Dnes po mši svaté se koná obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

V pátek bude mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Sbírka na opravy kostela a Pastoračního domu vynesla 27 804,- Kč. Všem dárcům upřímné pán Bůh zaplať.

Prosím, aby se členové farní rady sešli tuto neděli po mši svaté v Pastoračním domě.