Oznamy pro farnost 9.12.2018

2.neděle adventní

Každé pondělí a středu v době adventní zveme všechny na roráty, které začínají už v 6.3o hodin.

Děti ať si přinesou lampičky.

Po mši svaté pak bude pro všechny přichystaná snídaně v Pastoračním domě.

Úterý 11.prosince je ADORAČNÍ DEN FARNOSTI Ostrožská Lhota, kdy se koná CELODENNÍ ADORACE.

Adorace začne v 8.3o hodin vystavením Nejsvětější svátosti.

Během dne probíhá tichá adorace, v 9:00, 12:00 a 15:00 denní modlitba církve – breviář.

Od 17:00 společná adorace a v 17:50 ukončení adorace.

Následuje v 18:00 mše svatá.

Kdo chcete, zapisujte se už nyní do seznamu adorujících.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Matice svatoantonínská vás zve na koncert Pěveckého spolku Hlahol-Tábor, který se koná v kostele sv.Ondřeje v Blatnici 9.12. v 15.oo hodin.