Pořad bohoslužeb v lednu 2019

  1.1.2019 úterýSlavnost MATKY BOŽÍ PANNY MARIE9.00 h Za dívky z farnosti
  2.1.2019 středaPamátka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  3.1.2019 čtvrtek Nejsvětějšího Jména Ježíš 18.00 h Za zemřelé dárce
  4.1.2019 pátek   18.00 h Za zemřelou Kateřinu Kotačkovu, manžela, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
  5.1.2019 sobota   18.00 h Za Františka Maluška, dva zetě, manželku a celou rodinu
  6.1.2019 neděleSlavnost ZJEVENÍ PÁNĚ9.00 h Za farníky
  7.1.2019 pondělíPřipomínka sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze 18.00 h Za zemřelého Františka Hájka, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
  8.1.2019 úterý     mše sv. nebude
  9.1.2019 středa   18.00 h Za zemřelou Rosálii a Jana Kaňovy, rodinu Hubíkovu, Dominikovu a duše v očistci
  10.1.2019 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  11.1.2019 pátek   18.00 h Za zemřelé dárce
  12.1.2019 sobota   18.00 h Za zemřelého Františka Kapustu, dvoje zemřelé rodiče, dvě sestry a dar zdraví
  13.1.2019 neděleSvátek Křtu Páně9.00 h Za farníky
14.1.2019 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
15.1.2019 úterý     mše sv. nebude
16.1.2019 středa   18.00 h Za zemřelé rodiče Trávníčkovy, vnuka Pavla, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  17.1.2019 čtvrtek Památka sv. Antonína, opata18.00 h Za zemřelého Františka Kotačku, manželku, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
  18.1.2019 pátek Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
19.1.2019 sobota   18.00 h Za zemřelého Pavla Valčuhu, zemřelou rodinu Kotačkovu a Vaňkovu
20.1.2019 neděle2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
21.1.2019 pondělí Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice18.00 h Za Jana Hodovského a dvě manželky
22.1.2019 úterýPřipomínka sv. Vincence, jáhna a mučedníka15.00 h Pohřeb zemřelého Josefa Matuštíka
23.1.2019 středa   18.00 h Za Anežku Hyrákovu a celou zemřelou rodinu
  24.1.2019 čtvrtek Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve18.00 h Za zemřelé dárce
  25.1.2019 pátek Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  26.1.2019 sobotaPamátka sv. Timoteje a Tita, biskupů18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, prosba o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie
27.1.2019 neděle3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
  28.1.2019 pondělíPamátka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve18.00 h Za Růženu a Jaroslava Maluškovy, jejich rodiče, celou živou rodinu a dar zdraví
29.1.2019 úterý     mše sv. nebude
30.1.2019 středa   18.00 h Za zemřelou Ludmilu Hyrákovu, manžela a celou živou i zemřelou rodinu
  31.1.2019 čtvrtek Památka sv. Jana Boska, kněze18.00 h Za zemřelou Kateřinu a Františka Miklíčkovy, zetě a dar zdraví