Pořad bohoslužeb v únoru 2019

1.2.2019 pátek   18.00 h Za Vojtěcha Žajdlíka, Anežku Žajdlíkovu, syny a za dar zdraví pro celou rodinu
  2.2.2019 sobota Svátek Uvedení Páně do chrámu18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
3.2.2019 neděle4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
4.2.2019 pondělí   18.00 h Za zemřelého Antonína Lagu, manželku a živou i zemřelou rodinu
5.2.2019 úterýPamátka sv. Agáty, panny a mučednice15.00 hPohřeb zemřelé Marie Turčinové
6.2.2019 středaPamátka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků18.00 h Za Bohumila Hodovského a jeho manželku
7.2.2019 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
8.2.2019 pátekPřipomínka sv. Jeronýma Emilianiho a připomínka sv. Josefiny Bakhity, panny18.00 h Za zemřelé rodiče Kaňovy, Bočkovy a živou i zemřelou rodinu
9.2.2019 sobota   18.00 h Za živou a zemřelou rodinu Mikulíkovu, Vašatovu, duše v očistci a vedení Ducha svatého pro vnuky
10.2.2019 neděle5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
11.2.2019 pondělíPřipomínka Panny Marie Lurdské18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
12.2.2019 úterý     mše sv. nebude
13.2.2019 středa   18.00 h Za zemřelého Josefa Vaňka, manželku a dvoje zemřelé rodiče
14.2.2019 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
15.2.2019 pátek   18.00 h Za zemřelou Alexandru Bezděkovu, manžela, zetě a celou živou i zemřelou rodinu
16.2.2019 sobota   18.00 h Za zemřelé dárce
17.2.2019 neděle6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
18.2.2019 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
19.2.2019 úterý     mše sv. nebude
20.2.2019 středa   18.00 h Za zemřelého Jaroslava Juráčka, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
21.2.2019 čtvrtek Připomínka sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve18.00 h Za zemřelé dárce
  22.2.2019 pátek Svátek Stolce sv. Petra, apoštola18.00 h Za zemřelého Josefa a Annu Bartošovy, syna Josefa, dceru Ludmilu a duše v očistci
23.2.2019 sobotaPamátka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka18.00 h Za zemřelou Annu Válkovu, za celou živou i zemřelou rodinu a za ochranu Panny Marie
24.2.2019 neděle7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
25.2.2019 pondělí   18.00 h Za zemřelého Jana Kotačku, manželku, děti a duše v očistci
26.2.2019 úterý     mše sv. nebude
27.2.2019 středa   18.00 h Za zemřelé dárce
28.2.2019 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka