Oznamy pro farnost 30.12.2018

Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Za dary uplynulého roku poděkujeme v pondělí 31.prosince při mši svaté v 17.oo hodin.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

V sobotu 5.1.2019 se koná v Ostrožské Lhotě Tříkrálová sbírka. Sraz koledníků i vedoucích skupinek je ve 12.3o hodin v Pastoračním domě. Pak následuje požehnání koledníkům.

Příští neděli se o slavnosti Zjevení Páně při mši svaté koná žehnání vody, křídy a kadidla.

Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste vánoční oslavy připravili a také hlavně těm, kteří jste se zapojili ať už přípravou vánočních stromků, výzdobou, úklidem, zpěvem a muzicírovaním, vánočním divadlem i svojí četnou účastní na bohoslužbách.

Z prodeje knih bylo darováno na opravy kostela 800,- Kč.

Z vánočního koledování 3 930,- Kč.

Při sbírce na opravy našeho kostela na BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ se vybralo 41 473,- Kč.

Vám všem patří upřímné Pán Bůh zaplať.

Do nového roku 2019 přeji všem farníkům hodně radosti, zdraví, kéž se pod Božím vedením v tomto roce vše v dobré obrátí.

Ať vám Bůh ve všem dobrém žehná a provází vás svojí ochranou.