Oznamy pro farnost 13.1.2019

Slavnost Křtu Páně

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Při Tříkrálové sbírce se vybralo 44 024,- Kč. Všem dárcům, ale i koledníkům a organizátorům upřímné Pán Bůh zaplať.

Děkuji také všem brigádníkům, kteří dali do pořádku Pastorační dům.

Prosím, aby se příští neděli 20.ledna po mši svaté sešli členové farní rady v Pastoračním domě.