Tříkrálové koledování

Tříkrálové koledování

Poprvé vyšly do ulic skupinky tříkrálových koledníků v naší farnosti v roce 2002. Za tu pěknou řádku let, se díky Vaší štědrosti prostřednictvím charity pomohlo řadě lidí a podpořila řada projektů.

Tříkrálová sbírka v roce 2019 vynesla 44 024 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

O sbírce a Charitě UH se můžete dozvědět více zde

Fotografie Vojty Pospíšila si můžete prohlédnout na webu Člověk a víra