Oznamy pro farnost 20.1.2019

2.neděle v mezidobí

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Prosím, aby se tuto neděli po mši svaté sešli členové farní rady v Pastoračním domě.

Děkuji brigádníkům, kteří uklidili stromky a vánoční výzdobu.

Příští neděli se koná sbírka na opravy našeho kostela.

V březnu poběží v naší farnosti KURZ VÝCHOVY DĚTÍ. Jedná se o pět večerů o výchově dětí do 10 roků. První setkání se plánuje na 3.března 2019 v Pastoračním domě P.Antonína Šuránka. Přihlášky je třeba podat do 15.2. Lidce Pavelkové. Více inforací najdete na letáčku na vývěsce.