Františkánské odpoledne

Františkánské odpoledne

Nezapomeňme si v diářích poznačit akci, na kterou nás srdečně zvou františkánští terciáři.
V sobotu 1. června 2019 můžeme na Svatém Antonínku opět pospolu prožít krásné odpoledne. Na stejný den připadá i oslava MDD, tak bude i příležitost společně oslavit, že jsme dětí Boží!

Kromě růžence, mše svaté a adorace se tentokrát můžeme těšit i na duchovní promluvy. Kateřina Lachmanová k nám promluví na téma: Nová evangelizace aneb Kam duch Boží vane.

Program:
14.00 první přednáška
15.00 druhá přednáška
17.00 mše svatá
18.00 adorace, chvály s hudbou, možnost přímluvné modlitby

PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD. (*1964),
postgraduálně studovala v Římě postupně spirituální teologii, teologickou antropologii a psychologii. V současnosti pracuje jako šéfredaktorka Karmelitánského nakladatelství a příležitostně se věnuje rekolekcím a přednáškové činnosti. Je autorkou řady úspěšných knih z oblasti spirituality zde

Sekulární františkánský řád - více zde