Oznamy pro farnost 17.2.2019

6.neděle v mezidobí

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Tuto neděli se koná sbírka na opravu našeho kostela a fary.

Příští neděli bude sbírka na „haléř svatého Petra“.

V neděli 28.dubna se na Svatém Hostýně koná pouť moravských matic. Matice svatoantonínská na tuto pouť objednala autobus. Kdo má zájem, přihlaste se u Aleny Skřenkové.

Matice svatoantonínská také zve na poutní zájezd do Prahy a Číhoště v sobotu 3.srpna. Cena je 500 Kč. Je možnost si objednat oběd. Přihlásit se a zaplatit danou částku můžete také u Aleny Skřenkové.