Členové moravských matic se v dubnu setkají na Svatém Hostýně

V letošním roce se už po šesté setkají členové moravských matic na společné pouti. Tentokrát hostitelem bude poutní místo Svatý Hostýn. Pouť se uskuteční v neděli Božího Milosrdenství 28. 4. 2019.

Program celého dne:

10:15 HLAVNÍ MATIČNÍ MŠE SVATÁ v bazilice - celebruje otec arcibiskup Jan Graubner

13:00 SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ v bazilice

13:30 - 14:15 PŘEDNÁŠKA v Jurkovičově sále na téma Misijní poslání moravských matic (Mons. Jan Graubner)

14:30 - 15:10 DUCHOVNÍ KONCERT v bazilice - Mariánský kult v duchovní a lidové písni na Svatém Hostýně (ZUŠ Bystřice pod Hostýnem)

15:15 MŠE SVATÁ a ukončení pouti

Na společnou pouť matic na Svatém Hostýně bude v případě zájmu vypraven autobus. Je však potřeba se závazně do konce března nahlásit Aleně Skřenkové 731 402 196.

Přihlášky budou přijímány do nalplnění kapacity autobusu.

Autobus je již plně obsazen!

Na pouť jsou srdečně zváni členové i nečlenové jednotlivých matic.