Oznamy pro farnost 23.2.2019

7.neděle v mezidobí

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek po mši svaté bude adorace.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii.

Při sbírce na opravy našeho kostela minulou neděli se vybralo 24 644 Kč.

Z plesu lidoveckého a farního bylo darováno na opravy kostela 10 546 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Příští neděli se koná sbírka na „haléř svatého Petra“.

V neděli 28.dubna se na Svatém Hostýně koná pouť moravských matic. Matice svatoantonínská na tuto pouť objednala autobus. Kdo má zájem, přihlaste se u Aleny Skřenkové.

Matice svatoantonínská také zve na poutní zájezd do Prahy a Číhoště v sobotu 3.srpna. Cena je 500 Kč. Je možnost si objednat oběd. Přihlásit se a zaplatit danou částku můžete také u Aleny Skřenkové.