Pořad bohoslužeb v březnu 2019

1.3.2019 pátek   18.00 h Za Marii a Ladislava Žajdlíkovy, dvoje rodiče a duše v očistci
2.3.2019 sobota   18.00 h Za zemřelého Jana Dominika, manželku a živou i zemřelou rodinu
3.3.2019 neděle8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
4.3.2019 pondělíPřipomínka sv Kazimíra18.00 h Za Josefa Kauce, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
5.3.2019 úterý     mše sv. nebude
6.3.2019 středaPOPELEČNÍ STŘEDA18.00 h Za zemřelého otce a celou živou i zemřelou rodinu
7.3.2019 čtvrtek Připomínka sv. Perpetuy a Felicity, mučednic18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
8.3.2019 pátekPřipomínka sv. Jana z Boha, řeholníka18.00 h Za Ludmilu Peprníčkovu, manžela, syna a dar zdraví
9.3.2019 sobota Připomínka sv. Františky Římské, řeholnice18.00 h Za zemřelou matku a celou živou i zemřelou rodinu
10.3.2019 neděle1. NEDĚLE POSTNÍ9.00 h Za farníky
14.00 h Křížová cesta
11.3.2019 pondělí   18.00 h Za zemřelou Marii Vaňkovu, manžela, děti a živou i zemřelou rodinu
12.3.2019 úterý     mše sv. nebude
13.3.2019 středaVýroční den zvolení papeže Františka 18.00 h Za zemřelého Jana Hyráka, manželku, dceru a zetě
14.3.2019 čtvrtek   18.00 h Za rodinu Ivanovu, Minaříkovu, duše v očistci a vedení Duchem svatým pro vnuka Marka
15.3.2019 pátek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
16.3.2019 sobota   18.00 h Za zemřelou Marii a Jana Křápkovy, syna, snachu, živou i zemřelou rodinu Malůšovu a Křápkovu a za dar zdraví
17.3.2019 neděle2. NEDĚLE POSTNÍ9.00 h Za farníky
14.00 h Křížová cesta
18.3.2019 pondělí Připomínka sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve18.00 h Za živé i zemřelé Josefy z farnosti
  19.3.2019 úterý Slavnost SVATÉHO JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE   mše sv. nebude
20.3.2019 středa   18.00 h Na vlastní úmysl
21.3.2019 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
22.3.2019 pátek18.00 h Za zemřelého Františka a Antonii Pavelkovy, dva syny a celou živou i zemřelou rodinu
23.3.2019 sobota  Připomínka sv. Turibia z Mongroveja, biskupa 18.00 h Za Jana Trna, Anežku a Stanislava Vlkovy a živou i zemřelou rodinu
24.3.2019 neděle3. NEDĚLE POSTNÍ9.00 h Za farníky
14.00 h Křížová cesta
  25.3.2019 pondělí Slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
26.3.2019 úterý     mše sv. nebude
27.3.2019 středa   18.00 h Za Jindřicha Zámečníka a rodiče
28.3.2019 čtvrtek   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
29.3.2019 pátek   18.00 h Za zemřelého Jana Kotačku, manželku, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
30.3.2019 sobota   18.00 h Za zemřelého Oldřicha Drexlera, sourozence a dvoje zemřelé rodiče
31.3.2019 neděle4. NEDĚLE POSTNÍ9.00 h Za farníky
14.00 h Křížová cesta