Pořad bohoslužeb v dubnu 2019

1.4.2019 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
2.4.2019 úterýPřipomínka sv. Františka z Pauly, poustevníka   mše sv. nebude
3.4.2019 středa   18.00 h Za zemřelou Annu Bachanovu a zemřelé rodiče z obou stran
4.4.2019 čtvrtek Připomínka sv. Izidora, biskupa a učitele církve 18.00 h Na poděkování za Boží vedení a přijatá dobrodiní v celém životě
5.4.2019 pátekPřipomínka sv. Vincence Ferrerského, kněze18.00 h Za Josefa a Marii Těthalovy a živou i zemřelou rodinu
6.4.2019 sobota   18.00 h Za zemřelého Boluslava Maluše, dvoje zemřelé rodiče, za rodinu Jagošovu, Marii Žajdlíkovu, za dar zdraví a Boží ochranu
7.4.2019 neděle5. NEDĚLE POSTNÍ9.00 h Za farníky
14.00 h Křížová cesta
8.4.2019 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
9.4.2019 úterý     mše sv. nebude
10.4.2019 středa   18.00 h Za manžela, syna, celou rodinu živou i zemřelou a dar zdraví
11.4.2019 čtvrtek Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka18.00 h Za zemřelé rodiče, dceru Jiřinu a živou rodinu Malůšovu
12.4.2019 pátek   18.00 h Za zemřelé rodiče Žajdlíkovy, Kostrůnkovy, ochranu Panny Marie a dar zdraví
13.4.2019 sobotaPamátka sv. Martina I., papeže a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Miroslava Viktoru, zemřelé rodiče a duše v očistci
14.4.2019 neděle KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE9.00 h Za farníky
14.00 h Křížová cesta
15.4.2019 pondělíPONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE18.00 h Za zemřelou Vlastu Hendrychovu, manžela, syna a vnučku
16.4.2019 úterý ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE   mše sv. nebude
17.4.2019 středaSTŘEDA SVATÉHO TÝDNE18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
  18.4.2019 čtvrtek ZELENÝ ČTVRTEK 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
19.4.2019 pátek VELKÝ PÁTEK15.00 h Křížová cesta
18.00 h OBŘADY VELKÉHO PÁTKU
  20.4.2019 sobotaBÍLÁ SOBOTA20.00 h Za zemřelé dárce
  21.4.2019 neděle Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ9.00 h Za farníky
  22.4.2019 pondělíPONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM9.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  23.4.2019 úterýÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM   mše sv. nebude
  24.4.2019 středaSTŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM18.00 h Za Josefa Bartoše, dvoje rodiče a dar zdraví
  25.4.2019 čtvrtek ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h Za zemřelého Bohuslava Páče, dvoje zemřelé rodiče a za nemocnou osobu
  26.4.2019 pátekPÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18.00 h Za zemřelého manžela, rodiče Kaňovy a Lopatovy, za dar zdraví pro celou rodinu
  27.4.2019 sobotaSOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM18.00 h Za zemřelé rodiče Kateřinu a Josefa Páčovy, za dar zdraví i Boží ochranu
  28.4.2019 neděle2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ9.00 h Za farníky
  29.4.2019 pondělíSvátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 18.00 h Za Ludmilu Bartošovu, manžela, syna, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
  30.4.2019 úterýPřipomínka sv. Zikmunda, mučedníka a připomínka sv. Pia V., papeže   mše sv. nebude