Oznamy pro farnost 3.3.2019

8.neděle v mezidobí

V neděli po mši svaté jste všichni zváni do farní kavárny v Pastoračním domě.

Tuto neděli je mše svatá také v kapli sv.Antonína v 15.oo hodin.

V pondělí vás zvou důchodci do Pastoračního domu na besedu od 16.oo hodin.

Na středu připadá Popeleční středa – den přísného postu. Při mši svaté se bude udělovat popelec.

Ve čtvrtek si můžete vyslechnout vyznání těch, kteří věří, že pocítili Boží dotek. Koná se po mši svaté v Pastoračním domě P.Antonína Šuránka.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Příští neděli se v kostele při mši svaté představí farnosti děti, které letos mají přistoupit k  prvnímu svatému přijímání.

Při sbírce na „haléř svatého Petra“ se vybralo 9 437,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

V době postní se konají každou neděli v našem kostele křížové cesty.

Na stolku v kostele si i letos můžete vzít postní pokladničky a ušetřit něco pro ty, kterým často chybí i to základní k životu.

S naléhavostí se znovu na vás obrací CHARITA v Uherském Hradišti s prosbou o pomoc najít zdravotní sestru do Charitního domova Hluk. Vedoucí domova v Hluku paní Eva Malůšková si už neví rady - za víc než měsíc se nepřihlásila žádná sestřička. Potřebuje akutně dvě nové sestry. Možná mají lidé v povědomí zafixované, že Charita má malé platy. Na toto místo je konečně plat v pořádku, a co víc pracovní kolektiv v domově v Hluku je skvělý.