Pořad bohoslužeb v květnu 2019

  1.5.2019 středa Připomínka sv. Josefa, dělníka18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  2.5.2019 čtvrtek Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve18.00 h Za zemřelou Ludmilu Křápkovu, manžela, dceru, dva vnuky, živou rodinu a dar zdraví
3.5.2019 pátek Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů18.00 h Za zemřelou Boženu Šuránkovu, rodinu Šuránkovu a Dominikovu
  4.5.2019 sobota   18.00 h Za zemřelé rodiče Annu a Františka Mazurkovy, Boží ochranu a dar zdraví
  5.5.2019 neděle3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 h Za farníky
6.5.2019 pondělíPamátka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelé kmotry Marii a Františka Hyrákovy a duše v očistci
  7.5.2019 úterý     mše sv. nebude
  8.5.2019 středaPřipomínka Panny Marie, Prostřednice všech milostí18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  9.5.2019 čtvrtek   15.30 h Pohřeb zemřelé Milady Radochové
  10.5.2019 pátek18.00 h Za zemřelého Jana Kotačku, manželku, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
  11.5.2019 sobota   18.00 h Za Martina Žufana, zetě a dvoje zemřelé rodiče
  12.5.2019 neděle4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 h Za farníky
  13.5.2019 pondělíPřipomínka Panny Marie Fatimské18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
14.5.2019 úterý Svátek sv. Matěje, apoštola   mše sv. nebude
  15.5.2019 středa   18.00 h Za Františka Vaňka, dvoje zemřelé rodiče, ochranu Panny Marie a dar zdraví pro celou rodinu
16.5.2019 čtvrtek Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka18.00 h Za rodinu Zásmětovu a dvoje zemřelé rodiče
  17.5.2019 pátek   16.00 h Pohřeb zemřelé Květoslavy Páčové
  18.5.2019 sobotaPřipomínka sv. Jana I., papeže a mučedníka 14.30 h Pohřeb zemřelé Ludmily Bachanové
  19.5.2019 neděle5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 h Za farníky
  20.5.2019 pondělíPamátka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  21.5.2019 úterýPřipomínka sv. Kryštofa Magallanese, kněze a druhů, mučedníků   mše sv. nebude
  22.5.2019 středaPřipomínka sv. Rity z Cascie, řeholnice18.00 h Za zemřelého Františka Kotačku, manželku, dar zdraví a duše v očistci
  23.5.2019 čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze18.00 h Za Antonína Dominika, rodiče a bratry
  24.5.2019 pátek   18.00 h Za stavitele kostela P. Antonína Mana
  25.5.2019 sobotaPřipomínka sv. Bedy Ctihodného kněze a učitele církve, připomínka sv. Řehoře VII., papeže a připomínka sv. Magdalény de´Pazzi, panny18.00 h Za Františka Bachana, za rodiče Bachanovy, Turčinovy, duše v očistci a dar zdraví
  26.5.2019 neděle6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 h Za prvokomunikanty a ostatní farníky
  27.5.2019 pondělí Památka sv. Augustina z Cartenbury, biskupa18.00 h Za zemřelé rodiče Radochovy, dva syny a živou i zemřelou rodinu
  28.5.2019 úterý     mše sv. nebude
  29.5.2019 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  30.5.2019 čtvrtek Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ18.00 h Za zemřelou Janu Hlaváčovu a živou i zemřelou rodinu
  31.5.2019 pátekSvátek Navštívení Panny Marie18.00 h Za zemřelého Jana Míška, manželku, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci