Pořad bohoslužeb v červnu 2019

  1.6.2019 sobota Památka sv. Justina, mučedníka18.00 h Za Milana Turečka, dvoje rodiče, rodinu Pijáčkovu a dar zdraví
  2.6.2019 neděle7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9.00 h Za farníky
3.6.2019 pondělíPamátka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  4.6.2019 úterý     mše sv. nebude
5.6.2019 středaPamátka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka mše sv. nebude
  6.6.2019 čtvrtek Připomínka sv. Pavlíny, panny a mučednice, spolupatronky metropolitního chrámu a celé arcidiecéze a připomínka sv. Norberta, biskupa mše sv. nebude
  7.6.2019 pátek   mše sv. nebude
  8.6.2019 sobota   mše sv. nebude
9.6.2019 neděleSlavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO9.00 h Za farníky
  10.6.2019 pondělíPamátka Panny Marie, Matky Církve mše sv. nebude
11.6.2019 úterýPamátka sv. Barnabáše, apoštola   mše sv. nebude
12.6.2019 středa   mše sv. nebude
  13.6.2019 čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze mše sv. nebude
14.6.2019 pátek   18.00 h Na poděkování za 60 let manželství a dar zdraví pro celou rodinu
  15.6.2019 sobotaPřipomínka sv. Víta, mučedníka18.00 h Za zemřelého Antonína Šuránka a rodinu Šuránkovu a Dominikovu
  16.6.2019 neděle Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE POUŤ – mše sv. nebude
17.6.2019 pondělí   18.00 h Za Marii Galuškovu, manžela, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
18.6.2019 úterý     mše sv. nebude
  19.6.2019 středaPřipomínka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa a připomínka sv. Romualda, opata18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  20.6.2019 čtvrtek Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ 18.00 h Za zemřelého P. Miroslava Bachana a Boží požehnání pro celou rodinu
  21.6.2019 pátekPamátka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka18.00 h Za zemřelého Antonína Dominika, rodiče a živou i zemřelou rodinu
22.6.2019 sobotaPřipomínka sv. Paulína Nolánského, biskupa a připomínka sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků 18.00 h Za Jana Maluše, manželku, syna, rodiče Maluškovy a dar zdraví
23.6.2019 neděle12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
  24.6.2019 pondělíSlavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
25.6.2019 úterý     mše sv. nebude
26.6.2019 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
27.6.2019 čtvrtek Připomínka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve18.00 h Za zemřelého Josefa Křápka, manželku a živou i zemřelou rodinu
  28.6.2019 pátekSlavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA18.00 h Za zemřelého Pavla Trávníčka, prarodiče Vaněčkovy, celou rodinu a dar zdraví
29.6.2019 sobotaSlavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ18.00 h Za zemřelého Petra Poláška, zemřelou rodinu a dar zdraví
30.6.2019 neděle13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ POUŤ – mše sv. nebude