Oznamy pro farnost 31.3.2019

4.neděle postní

Tuto neděli odpoledne ve 14.oo se koná v kostele křížová cesta. Povedou maminky s dětmi.

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete do té doby nahlásit v sakristii.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Minulou neděli se při sbírce na opravy našeho kostela a fary vybralo 21 612,- Kč. Josefové darovali 1 500,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.