Oznamy pro farnost 7.4.2019

5.neděle postní

Tuto neděli po mši svaté jste zváni do farní kavárny v Pastoračním domě.

V neděli odpoledne ve 14.oo se koná v kostele křížová cesta.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Příští sobotu si můžete v naší farnosti od 16.oo hodin vykonat velikonoční svatou zpověď.

Své dary, kdo jste něco našetřili pro chudé a potřebné, přineste na Květnou neděli do kostela.

Paní Kaucová vás zve na pouť k Božímu milosrdenství ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě, která se koná 28.dubna 2019. Pokud by se někdo rád zúčastnil, ať se přihlásí u paní Kaucové nebo v sakristii.

Všem, kdo pomáhali v sobotu při úklidu kolem hřbitova a kostela, patří poděkování.