Oznamy pro farnost 14.4.2019

Květná neděle

Na Květnou neděli se při mši svaté světí ratolesti.

Tuto neděli přineste postní pokladničky s almužnou.

V neděli se koná křížová cesta v kostele i v přírodě ve 14.oo hodin.

Velký pátek je dnem, přísného postu.

V pátek bude poslední křížová cesta v 15.oo hodin v kostele.

Na Velký pátek a Bílou sobotu se pomodlíme v kostele společně ranní chvály v 8.oo hodin.

V sobotu probíhá adorace u Božího hrobu po modlitbě ranních chval. Zapisujte se již dnes do rozpisu adorace.

Při adoraci u Božího hrobu můžete také přispět svým darem na Svatou zemi do pokladničky umístěné v blízkosti Božího hrobu.

Ve svátky velikonočního třídenní se před obřady nebude zpovídat.

Na velikonoční neděli se koná sbírka na kněžský seminář.

Na Boží Hod velikonoční se na konci mše svaté světí pokrmy.