Oznamy pro farnost 28.4.2019

2. neděle velikonoční

Na tento týden připadá první pátek v měsíci.

V pátek navštívím nemocné. Své nemocné můžete přihlásit do té doby v sakristii.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

V sobotu 5. května 2019 při mši svaté ve 12.oo hodin budou v našem kostele sezdáni snoubenci Jan Gregor a Kateřina Radochová.

Příští neděli 5. května po mši svaté jste všichni zváni do farní kavárny v Pastoračním domě.

Výbor Matice svatoantonínské vás srdečně zve na VALNOU HROMADU, která se koná v neděli 5. května 2019 v Ostrožské Lhotě a začíná mší svatou v 15.00 v kostele sv. Jakuba Staršího.

Sbírka na Kněžský seminář vynesla 19 583,- Kč. Sbírka na Svatou zemi 1 991,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Chtěl bych také poděkovat všem brigádníkům, kteří vyklízeli půdu na faře a stodolu před opravami střechy.

Arcibiskupství olomoucké otevřelo v loňském roce církevní učiliště i s internátem, o který se starají Salesiáni Dona Boska. Ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 nabízíme možnost přihlásit se do oborů Zemědělec – farmář, Lesní mechanizátor a Opravář lesnických strojů a Zahradník.

Přihlášky zasílejte do 21. května 2019 na adresu: Střední odborná škola svatého Jana Boska

Termín konání přijímacích pohovorů je 30. 5. 2019