Oznamy pro farnost 5.5.2019

3. neděle velikonoční

Tuto neděli 5. května po mši svaté jste všichni zváni do farní kavárny v Pastoračním domě.

Výbor Matice svatoantonínské vás srdečně zve na VALNOU HROMADU, která se koná v neděli 5. května 2019 v Ostrožské Lhotě a začíná mší svatou v 15.00 v kostele sv. Jakuba Staršího.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

V sobotu 11. května 2019 při mši svaté ve 12.oo hodin budou v našem kostele sezdáni snoubenci Tomáš Kaňa, bytem v Hluku, Hlavní č.222 a Kamila Malůšová, bytem v Ostrožské Lhotě, Záhumní č.483.

Jménem organizátorů zveme všechny farníky, hlavně mladé na přehlídku schol děkanátu Uherské Hradiště, na kterou se přihlásilo 16 schol z našich farností. Přehlídka se uskuteční v sobotu 11. května. Začínáme mší sv. v 9 hodin v kostele sv. Františka Xaverského, na kterou zveme také všechny kněze z děkanátu. Od 10 hodin bude první blok přehlídky, která bude probíhat na pódiu na Masarykově náměstí. Po obědě bude katecheze O. Pavla Šupola o náplni farních schol při liturgii a možnost workshopů. Od 14.30 hodin bude druhý blok přehlídky schol. Celé setkání vyvrcholí v 17 hodin koncertem kapely GOOD WORK. Srdečně zvou P. Josef Říha a animátoři děkanátu UH.

Ze svatby novomanželů Gregorových bylo darováno na potřeby kostela 3 200,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať.

Příští neděli se koná sbírka na křesťanské sdělovací prostředky.