Oznamy pro farnost 19.5.2019

5. neděle velikonoční

Tuto neděli 19.5.2019 bude mše svatá v kapli Svatého Antonína v 15.3o hodin za živé a zemřelé členky a členy Červeného kříže z Ostrožské Lhoty a dar zdraví.

Po mši svaté vystoupí štramberský chrámový sbor a členové Divadla Pod věží ze Štramberka s pořadem vzpomínek na P.Šuránka.

Ve čtvrtek 23. května se od 18 hodin budou v Pastoračním domě plést věnce na výzdobu kostela.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Po mši svaté jste všichni zváni na noc kostelů.

V sobotu 25. května bude od 9 hodin probíhat úklid kostela před prvním svatým přijímáním.

V sobotu odpoledne od 14.oo hodin se koná zpověď dětí a zkouška k obřadům slavnosti prvního svatého přijímání. Bylo by dobré, aby ke svaté zpovědi přišli i rodiče, sourozenci, kmotři a další rodinní příslušníci. Využijte možnosti vykonat si svatou zpověď i během týdne.

K prvnímu svatému přijímání přistoupí děti z naší farnosti v neděli 26.května při mši svaté v 9.oo hodin.

Prosím, aby se členové farní rady sešli tuto neděli 19.května po mši svaté v Pastoračním domě.

Ze svatby novomanželů Kaňových bylo darováno na potřeby kostela 3 150,- Kč.

Na křesťanské sdělovací prostředky se minulou neděli vybralo 9 740,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Příští neděli se koná sbírka na pronásledované křesťany.