Oznamy pro farnost 26.5.2019

6. neděle velikonoční

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Děkuji všem aktérům, kteří se podíleli na přípravě noci kostelů.

Také všem, kteří připravovali slavnost prvního svatého přijímání.

prvnímu svatému přijímání přistoupí děti z naší farnosti v neděli 26.května při mši svaté v 9.oo hodin.

Ze svatby novomanželů Kaňových bylo darováno na potřeby kostela 3 150,- Kč.

Na křesťanské sdělovací prostředky se minulou neděli vybralo 9 740,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Tuto neděli se koná sbírka na pronásledované křesťany.