Oznamy pro farnost 2.6.2019

7. neděle velikonoční

Na pomoc křesťanům ze Středního východu se minulou neděli vybralo 13 003,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Příští neděli se koná sbírka na církevní školství v diecézi.

Po dobu mé nepřítomnosti se můžete obracet na farní úřad v Ostrožské Nové Vsi.

Přihlášky do vyučování náboženství na základní škole pro příští školní rok si můžete vyzvednout vzadu v kostele nebo u mne. Vyplněnou přihlášku odevzdejte na farním úřadě do 30.června.