Oznamy pro farnost 9.6.2019

Slavnost Seslání Ducha svatého

Tuto neděli se koná sbírka na církevní školy v diecézi.

Po dobu mé nepřítomnosti se můžete obracet na farní úřad v Ostrožské Nové Vsi.

V pátek bude večerní mše svatá věnována rodinám s dětmi.

Přihlášky do vyučování náboženství na základní škole pro příští školní rok si můžete vyzvednout vzadu v kostele nebo u mne. Vyplněnou přihlášku odevzdejte na farním úřadě do 30.června.