Pořad bohoslužeb v červenci 2019

1.7.2019 pondělí   18.00 h Za zemřelého Stanislava Budaře, zemřelé rodiče, švagrovou a Boží ochranu pro celou rodinu
2.7.2019 úterý     mše sv. nebude
3.7.2019 středaSvátek sv. Tomáše, apoštola18.00 h Za zemřelou Ludmilu Maluškovu a živou i zemřelou rodinu
  4.7.2019 čtvrtek Připomínka sv. Prokopa, opata a připomínka sv. Alžběty Portugalské18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  5.7.2019 pátekSlavnost SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy, spolupatronů metropolitního chrámu a Arcidiecéze olomoucké 18.00 h Za Antonína Hyráka, manželku a celou živou i zemřelou rodinu
6.7.2019 sobotaPřipomínka sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice   18.00 h Za zemřelého Františka Vlka, celou živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
7.7.2019 neděle14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
8.7.2019 pondělí   18.00 h Za zemřelého otce a celou živou i zemřelou rodinu
9.7.2019 úterýPřipomínka sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a jeho druhů, mučedníků   mše sv. nebude
10.7.2019 středa   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  11.7.2019 čtvrtek Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 18.00 h Za zemřelou Annu Kotačkovu, manžela, dvoje zemřelé rodiče a duše v očistci
12.7.2019 pátek   18.00 h Za Františka Pavelku, bratra, rodiče z obou stran a živou i zemřelou rodinu
13.7.2019 sobota Připomínka sv. Jindřicha18.00 h Za Bohuslava Křápka, dceru, za dvoje zemřelé rodiče, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
14.7.2019 neděle15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
  15.7.2019 pondělíPamátka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve mše sv. nebude
16.7.2019 úterýPřipomínka Panny Marie Karmelské   mše sv. nebude
17.7.2019 středaPřipomínka bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží18.00 h Za zemřelou rodinu Kočí, Vodákovu, Malůšovu, rodiče a Boží ochranu
18.7.2019 čtvrtek   18.00 h Za zemřelého Stanislava Lagu, celou živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
19.7.2019 pátek   18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
20.7.2019 sobotaPřipomínka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka18.00 h Za zemřelého Antonína Radocha, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
21.7.2019 neděle16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
  22.7.2019 pondělíSvátek sv. Marie Magdalény 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní, prosba o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie
  23.7.2019 úterýSvátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy   mše sv. nebude
24.7.2019 středa Připomínka sv. Šarbela Makhlůfa, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
25.7.2019 čtvrtek Svátek sv. Jakuba, apoštola 18.00 h Za živé i zemřelé Jakuby a Anny z farnosti
  26.7.2019 pátekPamátka sv. Jáchyma a Anny rodičů Panny Marie 18.00 h Za zemřelou rodinu Ratajskou, Válkovu, duše v očistci a dar zdraví
  27.7.2019 sobotaPřipomínka sv. Gorazda a druhů18.00 h Za zemřelou Aloisii Kadlčkovu
28.7.2019 neděle 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za padesátníky, šedesátníky, sedmdesátníky, osmdesátníky a ostatní farníky
  29.7.2019 pondělíPamátka sv. Marty 18.00 h Za zemřelou Marii a Josefa Křápkovy, dvoje rodiče a duše v očistci
30.7.2019 úterýPřipomínka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve   mše sv. nebude
  31.7.2019 středa Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka