Pořad bohoslužeb v srpnu 2019

  1.8.2019 čtvrtek Památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve18.00 h Za zemřelého Františka Radocha, manželku, syna, pravnuka, živou i zemřelou rodinu a dar zdraví
2.8.2019 pátek Připomínka sv. Eusebia z Vercelli, biskupa; připomínka sv. Petra Juliána Eymarda, kněze a připomínka Panny Marie, Královny andělů18.00 h Za zemřelého Josefa Bartoše, syna, zetě, dvoje zemřelé rodiče a dar zdraví
3.8.2019 sobota   18.00 h Za zemřelou Kateřinu Lopatovu, zetě a Boží ochranu pro celou rodinu
4.8.2019 neděle 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9.00 h Za farníky
5.8.2019 pondělí Připomínka Posvěcení římské baziliky Panny Marie18.00 h Za Annu Hyrákovu, manžela, dceru a zetě
  6.8.2019 úterýSvátek Proměnění Páně   mše sv. nebude
  7.8.2019 středa Připomínka sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků a připomínka sv. Kajetána, kněze18.00 h Za zemřelého Jaromíra Páče, manželku a živou i zemřelou rodinu
  8.8.2019 čtvrtek Památka sv. Dominika, kněze 18.00 h Za zemřelé dárce
9.8.2019 pátek Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
10.8.2019 sobotaSvátek sv. Vavřince, mučedníka 18.00 h Za zemřelou Anežku a Miloslava Gottvaldovy, sourozence a rodiče
11.8.2019 neděle19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
12.8.2019 pondělí Připomínka sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
13.8.2019 úterýPřipomínka sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků   mše sv. nebude
14.8.2019 středaPamátka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka 18.00 h Za zemřelého Antonína Lopatu, manželku, dva zetě, dva vnuky a dar zdraví pro celou rodinu
  15.8.2019 čtvrtek Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 18.00 h Za členky Rytířstva Neposkvrněné Panny Marie živé a zemřelé
16.8.2019 pátekPřipomínka sv. Štěpána Uherského 18.00 h Na poděkování Pánu Bohu za 50 let manželství a dar zdraví
17.8.2019 sobota   18.00 h Za zemřelou Boženu a Jakuba Dominikovy a celou živou i zemřelou rodinu
18.8.2019 neděle20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9.00 h Za farníky
19.8.2019 pondělíPřipomínka sv. Jana Eudese, kněze 18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  20.8.2019 úterýPamátka sv. Bernarda, opata a učitele církve   mše sv. nebude
  21.8.2019 středaPamátka sv. Pia X., papeže 18.00 h Za Františka a Anežku Machovy, dceru a živou i zemřelou rodinu
  22.8.2019 čtvrtek Památka Panny Marie Královny 18.00 h Za zemřelého Josefa Bachana, zemřelé rodiče Bachanovy, Žajdlíkovy, živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
23.8.2019 pátekPřipomínka sv. Růženy z Limy, panny 18.00 h Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o požehnání do dalších let
24.8.2019 sobotaSvátek sv. Bartoloměje, apoštola 18.00 h Na úmysl dárce
25.8.2019 neděle21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ POUŤ – mše sv. nebude
26.8.2019 pondělí   18.00 h Na úmysl svatořečení P.Antonína Šuránka
  27.8.2019 úterý Památka sv. Moniky   mše sv. nebude
  28.8.2019 středaPamátka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 18.00 h Za Antonína Žajdlíka, celou rodinu a duše v očistci
29.8.2019 čtvrtek Památka umučení sv. Jana Křtitele 18.00 h Za zemřelého Jiřího Bartoňka, celou rodinu a dar zdraví
30.8.2019 pátek   18.00 h Na úmysl dárce
31.8.2019 sobota   18.00 h Na úmysl dárce