Pěší pouť na Velehrad

Pěší pouť na Velehrad

Matice svatoantonínská zve i v letošním roce poutníky všech generací ke společnému putování na Velehrad.

Pouť zahájíme 4. července 2019 v 6:00 společnou modlitbou v kapli a vyrazíme ze Svatého Antonínku po poutní cestě na Velehrad (cca 24 km).

Poutní cesta ze Sv. Antonínku na Velehrad je součástí Cyrilometodějské cesty a oficiálně byla „otevřena" v roce 2013. Propojilo se tak hned několik významných poutních míst na Moravě - Svatý Kopeček, Svatý Hostýn, Velehrad a Svatý Antonínek.

Trasa není náročná a tempo se snažíme přizpůsobit nejslabšímu článku putujících. Těsně před Velehradem se spojíme s desítkami (spíš stovkami) pěších poutníků, kteří připutují ze Svatého Kopečku a Svatého Hostýna a společně se zúčastníme mše svaté. Následující program je individuální.

Fotogalerie z pěší pouti 2016 na webu Člověk a Víra , foto Vojta Pospíšil.

Program pouti - čtvrtek 4. 7. 2019:

5:50 sraz a možnost odevzdání větších zavazadel, které se převezou na Velehrad (spacák, karimatka,...)
6:00 společná modlitba a odchod (strava vlastní, cestlu zastavujeme v bufetě - Zašívárna U Osla)
15:10 Růžencová cesta, (zastavení č. 16) - spojení s poutníky ze směru Sv. Hostýn
16:00 mše svatá v bazilice Po mši svaté následuje individuální program. Nabízí se možnost účasti na koncertu Lidí dobré vůle, přenocování a účast na mši svaté následující den.

Na pouť není potřeba se přihlašovat, ale pokud tak učiníte, budeme moc rádi.

Pokud si přejete na Velehradě zajistit nocleh, je nutné se předem nahlásit:
maticesvatoantoninska@seznam.cz, nebo tel. 731 402 196